Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการวิทยุ F.M. 103 Mhz.

1 min read

  รายการ KKU Library: Lifelong learning for All โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 07.35-08.00 น. รับผิดชอบโดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ และนายวันชาติ ภูมี...

1 min read

      รายการที่ให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกโลจิสติกส์ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หลากหลายมุมมอง จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในภาคการปฏิบัติ ผลิตรายการโดย KKU Logistics Network

1 min read

ทุกวันพุธ เวลา 9.30-10.00 น. ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการดำเนินรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดี การดำเนินรายการในรูปแบบการพูดคุย เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตั้งแต่ระบบการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนปัญหาสุขภาพ...

1 min read

KKU Library Knowledge Sharing ช่องทางการแบ่งปันความรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 07.35 - 08.00 น.

1 min read

รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รายการที่ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ ในมิติต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ภูมิภาคอีสาน ประเทศและโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. เวลา 16.10 – 17.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผลิตรายการโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น - หอการค้าขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

1 min read

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ อังคาร รู้โลก...

1 min read

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พบกับ รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน ทางคลื่นวิทยุ F.M.103 MHz ในเวลาใหม่ 06.30 – 07.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์...

1 min read

รายการHug Radio ผลิตรายการโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์ เวลา 11.10-12.00 น.วันเสาร์ - อาทิตย์ รายการ Hug Radio นำเสนอสาระทางศิลปะดนตรี ทั้งในแง่มุมสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ไปจนถึงศิลปะดนตรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์...

1 min read

รายการสโมสรหนอนหนังสือ ผลิตรายการโดย มาลี ร้อยสีพันใบ เวลา 13.10-14.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ รายการสโมสรหนอนหนังสือ เป็นรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

1 min read

รายการเพลงชีวิต ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ "รายการเพลงชีวิต" นำเสนอบทเพลงในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีความงดงามทางภาษา และมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกท่าน รายการเราเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อทุกท่านครับ...