Thu. Apr 2nd, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการวิทยุ F.M. 103 Mhz.

1 min read

รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รายการที่ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ ในมิติต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ภูมิภาคอีสาน ประเทศและโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. เวลา 16.10 – 17.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผลิตรายการโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น - หอการค้าขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

1 min read

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ อังคาร รู้โลก...

1 min read

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พบกับ รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน ทางคลื่นวิทยุ F.M.103 MHz ในเวลาใหม่ 06.30 – 07.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์...

1 min read

รายการHug Radio ผลิตรายการโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์ เวลา 11.10-12.00 น.วันเสาร์ - อาทิตย์ รายการ Hug Radio นำเสนอสาระทางศิลปะดนตรี ทั้งในแง่มุมสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ไปจนถึงศิลปะดนตรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์...

1 min read

รายการสโมสรหนอนหนังสือ ผลิตรายการโดย มาลี ร้อยสีพันใบ เวลา 13.10-14.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ รายการสโมสรหนอนหนังสือ เป็นรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

1 min read

รายการเพลงชีวิต ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ "รายการเพลงชีวิต" นำเสนอบทเพลงในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีความงดงามทางภาษา และมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกท่าน รายการเราเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อทุกท่านครับ...

1 min read

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ผลิตรายการโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เวลา 10.10-11.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ รายการ world wide web กับ...

1 min read

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ ผลิตรายการโดย บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 11.10 - 12.00 น. วันจันทร์ และ พุธ รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ เป็นรายการเพื่อการสื่อสารสร้างความตระหนักในการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อการเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาของบ้านชีวาศิลป์ นำตัวแทนจิตอาสามาสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อให้แนวทางในการทำงานเพื่อสังคม...

1 min read

รายการ KKU HAPPY MORE (ประเภทสารคดีสั้น) ผลิตรายการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เวลา 7.35 -7.45 (วันจันทร์ - ศุกร์) รายการ KKU HAPPY MORE เป็นสารคดีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความผาสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหาร...

1 min read

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ผลิตรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแทพยศาสตร์ มข. เวลา 09.10 - 10.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง...