Thu. Apr 2nd, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบรั้ว มข.

1 min read

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 #ช่วงมขมอดินแดง (ข่าวความเคลื่อนไหว กิจกรรมใน มข.) - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 596/2563) เรื่อง การขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019...

1 min read

ออกอากาสวันที่ 19 มีนาคม 2563 #รอบรั้วมข. วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 10.10 – 11.00 น. เอฟ.เอ็ม 103 มข. ดำเนินรายการโดย เบญจมาภรณ์ มามุข...

1 min read

ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์เชิญพร นาวานุเคราะห์ อ.ประจำ #สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่2019 หรือ #COVID19 และความน่ากลัวของโรคนี้คืออะไร ? #แอลกอฮอล์เจล ที่เราซื้อมาใช้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อได้ตามมาตรฐานหรือไม่ พร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ต่าง ๆ มากมาย ติดตามรายละเอียดได้ในรายการนี้เลยนะคะ