Category: รายการวิทยุ มข.เพื่อชุมชน

May 15, 2018 Off

รายการ มข.เพื่อชุมชน – ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

By chupar

พบแม่ติ๋ม สุมารินทร์ กาญจนวรางกรู และแม่หนูเอี่ยม อรรคฮาต จากชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เทศบาลนครขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ โดยนำเสนอเรื่อง เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

May 15, 2018 Off

รายการ มข.เพื่อชุมชน – โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

By chupar

พบคุณครูกุ๊ก กับคุณครูเร จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

May 15, 2018 Off

รายการ มข.เพื่อชุมชน – ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 และประธานชุมชนตลาดต้นตาล

By chupar

พบกับ พี่โจ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 พี่แม็ก ประธานชุมชนตลาดต้นตาล เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมกับเด็กๆชุมชนตลาดต้นตาล ที่เรียนภาษาอังกฤษในชุมชน มาร่วมพูดคุยในรายการ ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

May 15, 2018 Off

รายการ มข.เพื่อชุมชน – พบชุมชนสามเหลี่ยม 3

By chupar

 รายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน พบกับ คุณสมชาติ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 และ อาจารย์วรวุฒิ รร.เทศบาลวัดสามเหลี่ยม ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน