Category: สายตรงจากสถาบัน

October 16, 2018 Off

คุยกับบ่าวญ่อ เรื่องดูแลสุภาพของคนในชุมชน

By Banjong Setwisai

รายการสายตรงจากสถาบัน คุยกับภาสกร หรือบ่าวย่อ กรรมชุมชนบ้านเลขที่ 37 กรมทางหลวงขอนแก่น ประเด็นเรื่อง การดูแลสุภาพ Post Views: 106