Category: KKU WEEKLY

November 9, 2018 Off

มข.จัดยิ่งใหญ่อลังการ ประเพณีบุญสมมาบูชาน้ำ”สีฐานเฟสติวัล 2018″

By Banjong Setwisai

สีฐานเฟสติวัล 2018 เจาะประเด็น ความยิ่งใหญ่ อลังการ ไฮไลท์งาน "สีฐานเฟสติวัล 2018"กับ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ที่นี่ วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป#สอบถามฝากความเห็นได้ที่ด้านล่างLiveนี้#SithanKKUFestival2018#…

October 29, 2018 Off

การพัฒนาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

By Banjong Setwisai

ลานจอดรถอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี NB-IOT (Narrow  Band IOT) จากโครงการความร่วมมือด้านสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ระหว่าง มข และ AIS โดยได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด ได้ทดลองและพัฒนาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถที่จำกัด ให้สามารถรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy)  และกระจายสัญญาณได้กว้างกว่า โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่นและสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี…

October 18, 2018 Off

อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ

By Banjong Setwisai

ติดตามติดตาม..อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ..พบกับนางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และเรื่องราวต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 Post Views: 27