เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/ชีวิตปลอดภัย3-10-62.mp3"][/audio] ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/งานรักษาความปลอดภัย-23-8-62.mp3"][/audio] ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2562