เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปบีที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือชีวิตผูป่วย

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/คลังเลือดกลาง15-11-62.mp3"][/audio] ออกอากาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562