Category: เทปรายการวิทยุ

June 21, 2019 Off

ออกอากาศประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

By Banjong Setwisai

ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยศาสตราจารย์ พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Post Views: 9

June 20, 2019 Off

ออกอากาศวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

By Banjong Setwisai

ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก กับ นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Post Views: 8