Category: รายการ KKU Focus

May 15, 2018 Off

KKU focus – หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ทำฟัน”ฟรี”ถวายเป็นพระราชกุศล

By chupar

ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่….!!!!   แต่การทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปาก เป็นดีเอ็นเอของทันตบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตนักศึกษา สิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดคือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทำงานมายาวนาน “การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำนา ทำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน…

May 15, 2018 Off

KKU focus – มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย

By chupar

ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพศหญิงอายุ…

April 23, 2018 Off

KKU Focus – นศ.สถาปัตย์ฯมข. คว้าชัย Architecture Design Contest 2018

By chupar

นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และ นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน…

April 20, 2018 Off

KKU Focus – มหาวิทยาลัยขอนแก่นย้ำการเป็น Smart campus ผุดโครงการ KKU Unified Data Storage

By chupar

  มข.ผุดโครงการ: KKU Unified Data Storage โดย บ. Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว…

April 20, 2018 Off

KKU Focus – 12ปี ศิลปินมรดกอีสานผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

By chupar

  12ปี ศิลปินมรดกอีสานผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ฯ ปลุกแรงใจให้ศิลปินไม่ละทิ้งมรดก

April 20, 2018 Off

KKU Focus – ครั้งแรกในไทย KKU Maker space ห้องสมุด IT

By chupar

มข.สถาบันการศึกษาแห่งแรก เปิดพื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร หนุน Thailand 4.0 กับโครงการ KKU Maker space มากกว่าค้นคว้าตำราเรียน ปั้นโมเดล 3 มิติในห้องสมุด