บ้าน วัด โรงเรียน สร้างคนสร้างชาติ

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/มข.เพื่อชุมชน8-10-62.mp3"][/audio] ออกอากาศวันที่ 8 และ 10  ตุลาคม 2562  ขอบพระคุณพระมหาจรัส ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดจุณณะปิยะวนาวาส และอาจารย์ทวิชผาจันทร์ จากโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง วันนี้มานำเสนอเรื่อง บ้าน วัด โรงเรียน สร้างคนสร้างชาติ