รายการ สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

รายการ สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

April 19, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ
ผลิตรายการโดย  เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์
รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970