รายการสายตรงสถาบัน

รายการสายตรงสถาบัน
ผลิตรายการโดย บรรจง เศษวิสัย
เวลา 10.10-11.00 น.วันจันทร์ พุธ ศุกร์
รายการสายตรงสถาบัน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เรื่องราวที่เป้นประโยชน์ต่อสาธารณ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา นอกจากนี้ยังเผยแพร่ข่าวสารเพื่อบริการสังคมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน ติดตามประเด้นที่ประชาชนให้ความสนใจด้วยการสัมภาษณ์แหล่งข่าวต่างๆผ่านทางโทรศัพท์

Comments

comments