รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

April 22, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
 ผลิตรายการโดย เบญจมาภรณ์ มามุข
เวลา 12.00 -13.00 น.วันจันทร์-ศุกร์

รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน  เป็นรายการข่าวในเชิงรายงานพิเศษที่มีลักษณะวิเคราะห์เจาะลึกจากทั่วประเทศ  และ สนทนาสัมภาษณ์วิเคราะห์ข่าวการศึกษา วิชาการ และ ข่าวต่างๆที่น่าสนใจโดยเชื่อมต่อเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นรายการข่าวที่มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นข่าวสำคัญต่างๆจากทั่วประเทศ และ รายงานพิเศษจากทีมงานสถานีวิทยุจุฬา และ จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  พร้อมด้วยการสนทนาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจในแต่ละวัน โดยทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาร่วมกับนักวิชาการท่านต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆสถาบันต่างๆที่ร่วมโครงการ  เช่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)  และ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมทั้งข่าวสารจากภูมิภาคต่างๆ  โดยนำเสนอแบ่งเป็นช่วง รอบทิศทั่วไทย  สนทนาสถาบัน  และเล่าขานงานวิจัย