รายการบ้านแสนรัก

รายการบ้านแสนรัก

April 25, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการบ้านแสนรัก
ผลิตรายการโดย นิราภร รัตนทิพย์
เวลา 09.10 – 10.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการบ้านแสนรัก เป็นรายการเพื่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน โดยการนำเสนอสาระความรู้ใกล้ตัวเพื่อการให้ความรู้ในการเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี เสนอช่วงของนิทานสอนใจเพื่อหล่อหลอมทัศนคติค่านิยมทางสังคมที่ดีให้เด็กและเยาวชน และช่วงเมนูหนูทำได้ให้ความรู้ทางโภชนาการในครอบครัว และกิจกรรมน่ารู้กระตุ้นความคิดสร้างสรรและการแสดงออก
nirafm103@gmail.com