รายการ ข่าวสารน่ารู้กฏหมายชาวบ้าน

April 25, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ ข่าวสารน่ารู้กฏหมายชาวบ้าน
ผลิตรายการโดย ทนายประเสริฐ เอี่ยมสนิทอมร
เวลา 06.30-07.00 น.

รายการ ข่าวสารน่ารู้กฏหมายชาวบ้าน เป็นรายการวิทยุที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป และกฏหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ โดยการนำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมาบอกเล่าประกอบการให้ความรู้ในแง่มุมกฏหมาย นอกจากนั้นยังนำเสนอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี