รายการ HAPPY RADIO

รายการ HAPPY RADIO

April 25, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ HAPPY RADIO

ผลิตรายการโดย พงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ
เวลา 08.10 – 09.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์

รายการ HAPPY RADIO เป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการสังคม โดยมีข่าวสารประจำจากองค์กรต่างๆอาทิ โรงเรียนกีฬาขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และการนำเรื่องราวด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่สนใจมานำเสนอพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟัง  นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านกฏหมายเพื่อการช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่ทีปัญหาข้อสงสัย สลับกับการเสนอเพลงไทยลูกทุ่ง