รายการลูกทุ่ง life style

รายการลูกทุ่ง life style

April 25, 2016 Off By Udomchai Supanavong

ลูกทุ่ง life style
ผลิตรายการโดย ปาพจน์ พันตาเอก
เวลา 16.10-17.00 น.
ลูกทุ่ง life style เป็นรายการเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และของหน่วยงานทั่วไปที่ขอรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ นำสาระความรู้จากบทความต่างๆมานำเสนอ สลับกับการเปิดเพลงไทยลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่