รายการ SAT AND SUN

img_fce5f497a788db047360262a10154380

รายการ SAT AND SUN
ผลิตรายการโดย อาจารย์ บุปผา จันทร์เจริญ
เวลา 12.10 – 13.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการ SAT AND SUN เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤต ด้วยการนำเพลงสากลที่ยังเป็นที่นิยมมาเปิดในรายการและแปลให้ความหมายของเพลงสำหรับผู้ฟัง เสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษและ คำ-สำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ฟังได้ความรู้และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสาธารณะผ่านทางรายการ

Comments

comments