รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น

รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น

April 27, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น
ผลิตรายการโดย ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ
เวลา 15.10-16.00 น.(วันเสาร์ – อาทิตย์)
รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น นำเสนอบทบาทของสภาเกษตรกรตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในทุกระดับ  รวมทั้งข่าวสารด้านการเกษตร ที่เกษตรกรจะได้รับทราบด้าน การผลิต การแปรรูป การตลาด การอบรมสัมมนา การทำกิจกรรมกับพื้นที่เกษตรกร การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน เกษตรกร