รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้

รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้

April 27, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้
ผลิตรายการโดย กวาง ศุภลักษณ์ แซ่เตียว
รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้ เป็นรายการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าวงการแพทย์ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและการดูแลผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ บริการกิจกรรมข่าวสารความก้าวหน้าของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับบทเพลงไทยสากล