รายการ WE ARE COLA

S__7864339

รายการ WE ARE COLA

ผลิตรายการโดย ดวงฤดี แก้ววิศิษฐ์
เวลา 16.10 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
รายการ WE ARE COLA นำเสนอกิจกรรม ความก้าวหน้า และการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บทความรู้และข่าวสารด้านการบริหารจัดการที่เป้นองค์ความรู้จากหน่วยงานและทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บริการเผยแพร่ข่าวสารบริการสังคม

Comments

comments