รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน

รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน

April 27, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน
ผลิตรายการโดย อิทธิชัย ชุ่มจันทร์ และทีมงาน
เวลา 11.10 – 12.00 (วันอังคาร และ พฤหัสบดี)
รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน นำเสนอความรู้สาระด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสนอแง่มุมต่างๆทั้งด้านการออมการลงทุนเพื่อรองรับชีวิตในอนาคต โดยการนำบทความรู้เทคนิควิธีต่างๆในการพิจารณาตัดสินใจ และข่าวสารด้านการเงินที่เป็นประโยชน์มานำเสนอในรายการ