รายการเพลงหวานวันวาน

รายการเพลงหวานวันวาน

April 28, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการเพลงหวานวันวาน
ผลิตรายการโดย สุริยาลี พรหมมา
เวลา 14.10-15.00 น.(เสาร์ – อาทิตย์)
รายการเพลงหวานวันวาน นำเสนอบทความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย  ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและข่าวสารบริการสังคม สลับกับบทเพลงไทยสากล