รายการเพลงหวานวันวาน

รายการเพลงหวานวันวาน
ผลิตรายการโดย สุริยาลี พรหมมา
เวลา 14.10-15.00 น.(เสาร์ – อาทิตย์)
รายการเพลงหวานวันวาน นำเสนอบทความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย  ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและข่าวสารบริการสังคม สลับกับบทเพลงไทยสากล

Comments

comments