รายการ MUSIC MOUSE

music mouse

รายการ MUSIC MOUSE
ผลิตรายการโดย รพีพรรณ เอ็ม
เวลา 14.10-15.00 น.(วันจันทร์ – ศุกร์)
รายการ MUSIC MOUSE เป็นรายการวิทยุที่นำเรื่องราวในชีวิตประจำวันมานำเสนอพูดคุยทั้งด้านสุขภาพการจราจร พร้อมสาระความรู้จากบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาน เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กรต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้  สลับกับการเปิดเพลงไทยสากล

Comments

comments