รายการ LOVE FOR HEALTH

love for health

รายการ LOVE FOR HEALTH
ผลิตรายการโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปูเปรี้ยว และ การ์ตูน
เวลา 09.35 – 10.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
รายการ LOVE FOR HEALTH เป็นรายการเพื่อการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬา รวมทั้งโภชนาการ การดูแลสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย รวมไปถึงรูปแบบการออกกำลังกายและเทคนิคแบบใหม่

Comments

comments