รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน

April 28, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน
ผลิตรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแทพยศาสตร์ มข.
เวลา 09.10 – 10.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ความก้าวหน้าในวงการทันตแพทย์ โดยการสนทนาให้ความรู้จากวิทยากรทันตแพทย์