รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

May 3, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

ผลิตรายการโดย บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 11.10 – 12.00 น. วันจันทร์ และ พุธ
รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ เป็นรายการเพื่อการสื่อสารสร้างความตระหนักในการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อการเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาของบ้านชีวาศิลป์ นำตัวแทนจิตอาสามาสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อให้แนวทางในการทำงานเพื่อสังคม รวมทั้งความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม