รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา

May 3, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา

ผลิตรายการโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
เวลา 10.10-11.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา เป็นรายการวิทยุที่นำเสนอความรู้ด้านการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์แง่มุมต่างๆด้านการศึกษาทั้งภายในประเทศและนานาชาติผ่านประสบการณ์ของผู้จัดรายการ หยิบยกประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมและประชาชนมาเสนอ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีทางสังคมทั้งด้านการเสียสละ การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน