รายการเพลงชีวิต

รายการเพลงชีวิต

May 13, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการเพลงชีวิต
ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี
เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

“รายการเพลงชีวิต” นำเสนอบทเพลงในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีความงดงามทางภาษา และมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกท่าน รายการเราเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อทุกท่านครับ และด้วยเรามิได้หวังผลทางการค้าแต่อย่างใด จึงขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานเพลงทุกท่านที่มีส่วนสำคัญให้รายการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ 🙂

[รับฟังรายการยอนหลัง]