รายการเพลงชีวิต

รายการเพลงชีวิต
ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี
เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

เป็นรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณภาพชีวิต ด้วยการนำเสนอบทเพลงไพเราะในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีคุณค่าและมีความงดงามทางภาษา รวมทั้งมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อผู้ฟัง

[รับฟังรายการยอนหลัง]

Comments

comments