รายการสโมสรหนอนหนังสือ

cca1168d-c42b-41e6-916f-4b0b593d8b0a

รายการสโมสรหนอนหนังสือ
ผลิตรายการโดย มาลี ร้อยสีพันใบ
เวลา 13.10-14.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการสโมสรหนอนหนังสือ เป็นรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

Comments

comments