รายการ Hug Radio

รายการ Hug Radio

May 16, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการHug Radio
ผลิตรายการโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์
เวลา 11.10-12.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการ Hug Radio นำเสนอสาระทางศิลปะดนตรี ทั้งในแง่มุมสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ไปจนถึงศิลปะดนตรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ นอกจากนี้ทุกวันเสาร์พบกับครูหนุ่ม(เนติ พลเสนา) ครูอะตอม(วิชญ์ บุญรอด) และครูเปิ้ล(ดร.พรชีรา ชูสอน) กับเรื่องราวของดนตรี กับหลากหลายบทเพลงในช่วง “สามก๊วน..ชวนเม้า!”และทุกวันอาทิตย์พบกับครูเติ้ล (คัมภิรดา แก้วมีแสง) หรือ เติ้ล Two pills after meal กับบทเพลงประกอบภาพยนตร์ ในช่วง “ฟังหนัง..ดูเพลง”