รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

October 27, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน
ผลิตรายการโดย เครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ  ชุตินันท์ พันธุ์จรุง  บรรจง เศษวิสัย

14610869_572234942971661_8367478913273381618_n

เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เพื่อได้นำเสนอสิ่งที่ผลงานความภาคภูมิใจ องค์ความรู้ สะท้อนวิถีชุมชนและสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆหมุนเวียนมานำเสนอ อีกทั้งเป็นช่องทางของมหาวิทยาลัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเผยแพร่นโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์

 Facebook fan page รายการ