Sun. Feb 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการวิทยุ F.M. 103 Mhz.

1 min read

  รายการ KKU Library: Lifelong learning for All โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 07.35-08.00 น. รับผิดชอบโดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ และนายวันชาติ ภูมี...

1 min read

ทุกวันพุธ เวลา 9.30-10.00 น. ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการดำเนินรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดี การดำเนินรายการในรูปแบบการพูดคุย เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตั้งแต่ระบบการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนปัญหาสุขภาพ...

1 min read

รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รายการที่ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ ในมิติต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ภูมิภาคอีสาน ประเทศและโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. เวลา 16.10 – 17.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผลิตรายการโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น - หอการค้าขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

1 min read

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ อังคาร รู้โลก...

1 min read

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พบกับ รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน ทางคลื่นวิทยุ F.M.103 MHz ในเวลาใหม่ 06.30 – 07.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์...