Sun. Sep 20th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยุมข.เพื่อชุมชน

1 min read

ออกอากาศวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2563 ขอบคุณน้องหนุ่ม ธนโชติ งามรูป เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่มาร่วมรายการ หลังจากปลดประจำการรับใช้ชาติ ไปเป็นชายชาติทหารมา 6 เดือน แถมมาแชร์ประสบการณ์ การเป็นทหารเกณฑ์ดีกว่าที่คิด และมาบอกเล่าถึงมาตรการป้องกันโควิด19 รวมถึงการจัดทำตู้ปันสุข...

1 min read

ออกอากาศวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณพี่สราวุธ โกศลวิทยานันต์ หัวหน้า อสม. ชุมชนสามเหลี่ยม1 เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้มาเล่าถึงการทำงานของพี่น้อง อสม. ในชุมชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 การจัดทำโต๊ะปันสุข ที่ตลาดสามเหลี่ยม การเชิญชวนฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในช่วงฤดูฝน...

1 min read

ออกอากาศวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เครื่องหมายเบอร์โทรในการซื้อของที่ตลาดอีกด้วยเราได้นำเสนอเสียงสัมภาษณ์ศ. ดร. ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมข. ในการทดสอบการทำความสะอาดหน้ากากอนามัยและนำกลับมาใช้ซ้ำโดยนักวิจัยมข. ทดลองวิธีการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 50-70 องศาโดยการนึ่งฆ่าเชื้ออย่างน้อย 30 นาทีก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้

1 min read

ออกอากาศวันที่12 และ 14 พฤษภาคม 2563 ขอบคุณพี่แซนดี้ ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู2 เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้เราคุยกันถึงเรื่อง Next new mormal ของอนาคตคนเมือง หลังพ้นวิกฤติ COVID 19 และ กิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันกันของชาวชุมชนหนองแวงตราชู2...

1 min read

ออกอากาศวันที่ 5 และ 7 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ มข. สร้างสรรค์นวัตกรรมหูฟังทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล (Stethoscope) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยCOVID-19 / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน ที่สำนักงานอธิการบดี มข.