Category: รายการวิทยุ มข.เพื่อชุมชน

November 19, 2018 Off

คุณพี่แซนดี้ รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 และน้องคุกกี้ ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รุ่นที่ 48 วันนี้มาคุยกันในหัวข้อ สุนัขจรจัด เมตตา หรือ ปัญหาสังคม คะ

By Banjong Setwisai

18-10-61 บันทึกเทปรายการ เพื่อออกอากาศทางวิทยุ FM103 มข. อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา15.00-16.00 น.#🙏🌸ขอบคุณพี่แซนดี้ ภานิศา มุ่งประสิทธิชัย รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 และน้องคุกกี้ ปวริศา มุ่งประสิทธิชัย ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รุ่นที่…

November 19, 2018 Off

“ศิลาโฮมสเตย์” สัมผัสวิถีชุมชน ลุ่มน้ำพอง อาหารอร่อย ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสาน สุขใจกับการทำบุญ

By Banjong Setwisai

วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 ขอบคุณ ด.ต.สังคม ปานิคม ประธานกลุ่มศิลาโฮมสเตย์ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ วันนี้เราทำความรู้จักศิลาโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชน ลุ่มน้ำพอง อาหารอร่อย ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสาน สุขใจกับการทำบุญ#ใครยังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวในหน้าหนาว ศิลาโฮมสเตย์รอพร้อมต้อนรับทุกท่านคะ Post Views:…

November 19, 2018 Off

การดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของชุมชนหนองแวงเมืองเก่า3

By Banjong Setwisai

บันทึกเทป 3 ตุลาคม 2561 ออกอากาศซำ้อีกครั้งทางสถานีวิทยุ FM103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา15.00-16.00 น. #🙏🙏ขอบคุณแม่สม บุดดาน้อย ประธานชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 วันนี้มานำเสนอเรื่องการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของชุมชนหนองแวงเมืองเก่า3 เทศบาลนครขอนแก่นคะ…

November 19, 2018 Off

สองหนุ่มจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันนี้จะมาชวนเราไปวิ่ง “บ้านเป็ดมินิมาราธอน”

By Banjong Setwisai

วันนี้ 27 กันยายน 2561 ขอบคุณน้องหนุ่ม ธนโชติ งามรูป และน้องมิ้ง เพิ่มพล มีเดช สองหนุ่มจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันนี้จะมาชวนเราไปวิ่งบ้านเป็ดมินิมาราธอน การชี้แจงเรื่องการติดต่อของเทศบาล และการไขข้อข้องใจกับการสืบค้นข้อมูลของเทศบาลในอินเตอร์เน็ตคะ Post Views: 62

November 19, 2018 Off

แม่แดง ชุมชนศรีจันทร์ มาบอกเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลนครขอนแก่น

By Banjong Setwisai

วันนี้ 18-9-61 บันทึกเทปแม่แดง กาญจนา สมบูรณ์ ประธานชุมชนศรีจันทร์ ซึ่งจะออกอากาศซ้ำอีกครั้งทางFM103 MHz ในวันที่20-9-61 โดยวันนี้แม่แดงได้มาแนะนำชุมชนศรีจันทร์ และมาบอกเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลนครขอนแก่น Post Views: 28

November 19, 2018 Off

โครงการรณรงค์ 3เก็บ 5 ส และ ผลงานของ อสม.ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม

By Banjong Setwisai

วันนี้13-9-61 ขอขอบคุณแม่สุมารินทร์ กาญจนวรางกูล จากชุมชนวัดป่าอุดลยาราม เทศบาลนครขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ โดยวันนี้แม่นำเรื่องโครงการรณรงค์ 3เก็บ 5 ส และ ผลงานของ อสม.ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม มานำเสนอในรายการคะ Post Views: 22

November 19, 2018 Off

โครงการ khon kaen smart day

By Banjong Setwisai

บันทึกเทป 31สิงหาคม 2561 ไปออกอากาศ4กันยายน 2561 ขอบคุณพี่ตุ๊ก ปิยะมาศ คำภูเวียง ชุมชมศรีฐาน 1 วันนี้มาเล่าถึงโครงการ khon kaen smart day Post Views: 11

November 9, 2018 Off

“การบริหารจัดการร้านประชารัฐ” ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3

By Banjong Setwisai

วันนี้ 16-8-61 ขอบคุณแม่สม บุดดาน้อย ประธานชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 วันนี้มาคุยเรื่องรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เรื่องการจัดการร้านประชารัฐ โครงการประชานิยมการฝึกอาชีพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน Post Views: 34

November 9, 2018 Off

“ผลงานแป้งกล้วยนำหว้า” ผลงานวิชาการระดับประเทศจากโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

By Banjong Setwisai

วันนี้ (9-8-61) ขอขอบคุณ อาจารย์กาญจนา พันธะลา จากโรงเรียนสีหราชเดโชชัย วันนี้อาจารย์มาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันแม่ ของโรงเรียน และการนำผลงานแป้งกล้วยนำหว้าไปประะกวดผลงานวิชาการระดับประเทศ คะ Post Views: 35

November 9, 2018 Off

“เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ” ผลงานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น

By Banjong Setwisai

วันนี้ 7-8-61 ขอขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา วันนี้มาร่วมรายการโดยนำเรื่องเปลี่ยนขยะเป็นทองคำและทำบุญของชุมชนศรีจันทร์พัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น มาบอกเล่าในรายการ คะ Post Views: 47