Sun. Sep 20th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 min read

จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์พร้อมการเข้าชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่           วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่2  ซึ่งกำลังศึกษารายวิชา Television...