Tue. Feb 7th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบรั้ว มข.

1 min read

ขอนแก่น ฟอรั่ม คืออะไร? เกี่ยวข้องกับใคร? ประชาชนอย่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง? ปัจจุบันทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็น สมาร์ทซิตี้ เราอยู่ตรงจุดใด เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง? พบกับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. พบกับเรื่องราวการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37...

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. 🌺พบกับคนไทยคนเก่ง ระดับหัวกะทิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 🌾เป็นบุคคลที่ประเทศจีนออกวีซ่าบุคคลเก่งระดับหัวกะทิแก่คนไทยเป็นคนแรก...

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. 🚦ประเด็น : งานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด ดำเนินรายการโดย : เบญจมาภรณ์ มามุข...