Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทปรายการวิทยุ

1 min read

15 -11-61 วันนี้พบกับพี่เทิดศักดิ์ ธรรมขันต์ ผู้ใหญ่บ้านโนนม่วง หมู่12 และ อาจารย์สุพัตรา ฉิมวงศ์ และ อาจารย์จิตรพิสุทธ์ ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนบ้านโนนม่วง เทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันนี้มาชวนทุกท่านไปร่วมงานเดิน วิ่ง การกุศล...

1 min read

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2561 ขอบคุณแม่กาญจนา สมบูรณ์ ประธานชุมชนศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้แม่มาเล่าเรื่องความคืยหน้าโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น การรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ในวันที่ 28พฤศจิกายน 2561

1 min read

วันนี้ 1 พ.ย.61 น้องหนุ่มและน้องมิ้ง จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะมาชวนเราไปวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 วันที่ 2 ธ.ค.61 และมาเล่าถึงการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง ที่บึงหนองโคตร 22 พ.ย.61 รวมถึงรายงานการขุดลอกท่อ ถนนมะลิวัลย์ คะ

1 min read

วันนี้30 ตุลาคม 2561 พบกับพี่ สมชาติ ชัยอยุทธ์ และคุณสมโภชมะณีศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้จะมาชวนไปชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในงานงิ้ว ตลาดสดเทศบาล 2-4พฤศจิกายน 2561 คะ

1 min read

วันนี้25 ตุลาคม 2561 ขอบคุณแม่กันดา โคตรภักดี ประธานชุมชนบ้านโนนม่วง ม.3 คุณแม่ประไพพรรณ รามศิริ อาจารย์สุรีย์พร สืบขมภู อาจารย์จิตร์พิสุทธิ์ ทองบ้านทุ่ม อาจารย์โรงเรียนบ้านโนนม่วง เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น วันนี้จะมาชวนทุกคนไปวิ่งโนนม่วงมินิมาราธอน 18 พฤศจิกายน 2561...

1 min read

18-10-61 บันทึกเทปรายการ เพื่อออกอากาศทางวิทยุ FM103 มข. อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา15.00-16.00 น.#🙏🌸ขอบคุณพี่แซนดี้ ภานิศา มุ่งประสิทธิชัย รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 และน้องคุกกี้ ปวริศา มุ่งประสิทธิชัย ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รุ่นที่...

1 min read

วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 ขอบคุณ ด.ต.สังคม ปานิคม ประธานกลุ่มศิลาโฮมสเตย์ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ วันนี้เราทำความรู้จักศิลาโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชน ลุ่มน้ำพอง อาหารอร่อย ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสาน สุขใจกับการทำบุญ#ใครยังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวในหน้าหนาว ศิลาโฮมสเตย์รอพร้อมต้อนรับทุกท่านคะ