Tue. Oct 19th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทปรายการวิทยุ

1 min read

วันนี้(14-6-61)ขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ที่มาร่วมรายการ โดยวันนี้มาเล่าเรื่องความคืบหน้าในโครงการสองมือเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์ดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์

1 min read

ขอนแก่น ฟอรั่ม คืออะไร? เกี่ยวข้องกับใคร? ประชาชนอย่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง? ปัจจุบันทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็น สมาร์ทซิตี้ เราอยู่ตรงจุดใด เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง? พบกับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 min read

พี่ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37 เทศบาลนครขอนแก่น เข้าหน้าฝนเรามาร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

1 min read

พบกับ พี่ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย ตัวแทนจากชุมชนหนองแวงตราชู2 (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

1 min read

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์ทศพล โพธิขำ อาจารย์พงศธร แสงตันชัย และน้องปิ่น ภาสินี ฝางแก้ว และน้องฮ๊อก ธีรดล สุขใจ วันนี้มาบอกเล่างานเกษตรโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปี61 และกิจกรรมข่าวสารของโรงเรียน (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

1 min read

วันนี้ special talk เรามารับฟังความรู้เรื่องโรคเท้าปุก ว่าเป็นอย่างไรจาก ผศ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาออร์โถปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพูดคุยกับเครือข่ายผุ้นำชุมชน อ.ทวิช ผาจันทร์ แม่บัวเรียน พิมพ์ศรี แม่จิราวดี ต่อโชติ และพ่อโสภณ น้อยสุวรรณ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม...