Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

chupar

1 min read

การสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการวัดระดับความรู้ของนักเรียนอายุ 15 ปีทั่วโลก จัดสอบขึ้นทุก 3 ปี โดยในปี 2558 เป็นปีที่มีการจัดสอบล่าสุด มีผู้เข้าสอบจาก 72 ประเทศ จำนวนกว่า...

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. พบกับเรื่องราวการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37...

1 min read

17 พ.ค. 61 พบคุณอาจารย์กาญจนา พันธะลา โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ที่มาร่วมรายการโดยมาบอกเล่าถึงการเปิดรับนักเรียน ที่ยังไม่มีที่เรียน และการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2561 (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

1 min read

10 พ.ค. 61 พบ คุณชอบ แสงเนียม ประธานชุมชนสนามกีฬา1 นำเสนอเรื่องการช่วยเหลือคนพลัดถิ่น และเหตุการณ์อุบัติเหตุคนขี่มอเตอร์ไซด์โดนสายเคเบิ้ลปาดคอเสียชีวิต ที่บริเวณชุมชนสนามกีฬา 1 (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

1 min read

พบแม่ติ๋ม สุมารินทร์ กาญจนวรางกรู และแม่หนูเอี่ยม อรรคฮาต จากชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เทศบาลนครขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ โดยนำเสนอเรื่อง เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

1 min read

พบคุณครูกุ๊ก กับคุณครูเร จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

1 min read

พบกับ พี่โจ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 พี่แม็ก ประธานชุมชนตลาดต้นตาล เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมกับเด็กๆชุมชนตลาดต้นตาล ที่เรียนภาษาอังกฤษในชุมชน มาร่วมพูดคุยในรายการ ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

1 min read

 รายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน พบกับ คุณสมชาติ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 และ อาจารย์วรวุฒิ รร.เทศบาลวัดสามเหลี่ยม ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน