Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

chupar

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. 🌺พบกับคนไทยคนเก่ง ระดับหัวกะทิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 🌾เป็นบุคคลที่ประเทศจีนออกวีซ่าบุคคลเก่งระดับหัวกะทิแก่คนไทยเป็นคนแรก...

1 min read

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. 🚦ประเด็น : งานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด ดำเนินรายการโดย : เบญจมาภรณ์ มามุข...

1 min read

ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่....!!!!   แต่การทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปาก เป็นดีเอ็นเอของทันตบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตนักศึกษา สิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดคือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทำงานมายาวนาน “การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำนา ทำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน...

1 min read

ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพศหญิงอายุ...

1 min read

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ อังคาร รู้โลก...

1 min read

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พบกับ รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน ทางคลื่นวิทยุ F.M.103 MHz ในเวลาใหม่ 06.30 – 07.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์...

1 min read

นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และ นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน...