Fri. Dec 1st, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

X

แก้ไขข้อมูลฟังรายการย้อนหลัง

เวลาออกอากาศ โลโก้รายการ ชื่อรายการ ฟังเสียง ดาวน์โหลด

08:10-09:00 น.

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ