เกี่ยวกับ F.M.103

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz.)

 กระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 103 เมกะเฮิรตซ์
ที่ตั้ง:  เลขที่ 123 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-342050 หมายเลขภายใน 42137

030104

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นระบบ เอฟเอ็ม ความถี่103 เมกะเฮิร์ซ รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ 60-80 กิโลเมตร ออกอากาศ 6.00-20.00 น. เป็นหน่วยงานราชการในระดับงาน ของ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร / นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ หัวหน้างานวิทยุสถาบัน) โดยใช้คำขวัญ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

fm103percent

 

ติดต่อ
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานกองสื่อสารองค์กร 043 202204
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 043342050
มือถือ 081-5928445

P1190875รูปภาพ103P11908772

 

Comments

comments