Mon. Jun 21st, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาวิศวะฯ ม.ขอนแก่นสร้างชื่อ ใช้ AI สร้าง เครื่องคัดแยกพลาสม่า เครื่องแรกของโลก คว้ารางวัลชมเชยระดับเอเชีย จากไต้หวัน