Wed. Apr 21st, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Uncategorized

1 min read

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเสริมพลังมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์  เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียตริจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

1 min read

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกมส์มหาสนุก วาดภาพระบายสี และทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าว ของกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่สถานีรถไฟขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดย ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย...

1 min read

ออกอากาศวันที่21 และ 23 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์การระบาดCOVID-19 /ชุดความรู้ 5 ลในการดื่มน้ำให้ปลอดภัยในช่วงCOVID-19 /ฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินโครงการพี่น้องสู้ OVID-19

1 min read

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด