Tue. Oct 19th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ 100,000 ชุด ให้ สธ. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ สะดวก ง่ายชาวบ้านตรวจได้เอง