Tue. Aug 4th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. พร้อมวิจัยและพัฒนาผลผลิตจากกัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เตรียมผสานภาคเอกชนต่อยอดสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร