Sun. Sep 20th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ยกทัพ จัดมหกรรมบริการชุมชน ดีเดย์ 9 ก.ย.นี้ ฟรีทุกบริการ ที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น