อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ

อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ

October 18, 2018 Off By Banjong Setwisai

ติดตามติดตาม..อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ..พบกับนางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และเรื่องราวต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561