Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย  ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) พร้อมด้วย ท่านสมศักดิ์ สกุลคำ รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางบุญกอง สุริวงศ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  และ คณะ  ในโอกาสมาศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร หัวหน้างานผลิตสื่อ และบุคลากร สถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

พิธีการเริ่มจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ  ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง โครงสร้างของกองสื่อสารองค์กร พร้อมนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร บรรยายโครงสร้าง และรูปแบบการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz ต่อจากนั้นเป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกองสื่อสารองค์กร และคณะศึกษาดูงาน ในประเด็นต่างๆ อาทิ วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์ในการผลิตรายการวิทยุเพื่อพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเยี่ยมชมห้องออกอากาศ ห้องส่งสัญญาณ   เป็นลำดับสุดท้าย

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า ความรู้สึกของวันนี้เหมือนพี่น้องมาเจอกัน ประเทศลาวมีสิ่งที่ชอบอยู่หลายเรื่อง เช่น วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม เพราะฉะนั้นทันทีที่ ผอ.แจ้งว่าทางพี่น้อง สปป.ลาว จะมาเยี่ยมชมกิจการ FM 103 จึงตั้งใจมาต้อนรับพี่น้องด้วยตนเอง  วันนี้จึงเป็นนิมิตหมายดี ที่ทางกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ทาง สปป.ลาว จะมีความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการมาศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารของสถานีวิทยุ  แต่รวมไปถึงการทำงานในเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

 “สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ที่ทุกท่านมาเยี่ยมชมในวันนี้ เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2517 นับวันนี้ก็อายุประมาณเกือบจะ 50 ปีแล้ว  ซึ่งจะเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารให้กับประชาคมในมหาลัยขอนแก่น และ เครือข่ายรอบนอก รวมทั้ง 19 จังหวัดทั่วภาคอีสาน และ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เราได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ประกอบกิจการวิทยุคมนาคมเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นตัวการันตีที่หลังจากวันนี้เราจะต้องมุ่งพัฒนาการทำงานของเราให้ได้ระดับมาตรฐานยิ่งขึ้น  ฉะนั้นการมาพบกันระหว่างพี่น้อง 2 ประเทศ จึงเป็นเหมือนการเปิดสิ่งดี ๆ ร่วมกัน ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเเลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าว

ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก  การที่พวกเราปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลลาว ฉบับที่ 9 ซึ่งอยู่ในนั้น จะมีแผนงานย่อย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก United Nations Development Programme in Lao PDR ซึ่งในโครงการนั้นเรียกว่าโครงการเสริมขยายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสำหรับวัยรุ่นลาว และ งานในส่วนนี้จะพ่วงอยู่ 3 ขอบเขต  1.เรื่องยุทธศาสตร์ 2.การพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 3.เราอยากให้เสียงของสาวหนุ่ม เป็นที่รับรู้ในระดับผู้ตัดสินปัญหา ซึ่งสื่อวิทยุเป็นสื่อที่ไปได้ไว เข้ากับสาวหนุ่ม ฉะนั้นการมาศึกษาดูงานในวันนี้จึงต้องการศึกษาเพื่อการดำเนินงานในด้านนี้

“วันนี้พวกเราได้แลกเปลี่ยน โดยลงลึกพูดเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิทยุอย่างตรงไปตรงมาและได้รับข้อมูลหลายประเด็น  ซึ่งเรื่องวิทยุชุมชนก็เป็นเรื่องที่พวกเรากำลังเร่งศึกษา โดยกรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จะเป็นผู้ลงลึกในประเด็นนี้  และเมื่อเรากลับไปก็จะได้ดูความเป็นจริงของท้องถิ่น ไปดูระดับของผู้ฟัง ผู้รับรายการวิทยุ และจะนำบทเรียนตัวนี้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นนั้นๆ” ท่านสมเกี้ยว  กล่าว

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz เป็นหนึ่งช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกองสื่อสารองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการที่จะบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้เรายังมีคณะหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แต่ว่าของเราจะดูในภาพรวม  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

ในส่วนของวิทยุเรามีทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ซึ่งเราไม่ได้ทำกันแค่นี้ เนื่องจากภารกิจหลักของเรา คือ ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน และ ร่วมมือกับชุมชนในการนำปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดรายการ เพราะฉะนั้นเราจะทำงานเป็นเครือข่าย ผู้ผลิตรายการ มีทั้งที่เป็นอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร แล้วเราก็เชิญเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมผลิตรายการ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผลิตรายการของเราจริง ๆ มีแค่ 3 คน แต่ว่าเราสามารถป้อนเนื้อหา ออกไปได้อย่างครบตามผังที่ส่วนกลางได้กำหนด” นายชุมพร กล่าว

การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการขยายขอบเขตเครือข่ายความร่วมมือด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกก้าวหนึ่งของการดำเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์

ภาพ/ข่าว : รวิพร สายแสนทอง