“ดอกเหมย” เพ็ญนภา สมสุข สาวน้อยสู้ชีวิต ผู้เดินตามทางฝันบนเส้นทางนักร้อง

“ดอกเหมย” เพ็ญนภา สมสุข สาวน้อยสู้ชีวิต ผู้เดินตามทางฝันบนเส้นทางนักร้อง

November 13, 2018 Off By Banjong Setwisai


รอบรั้ว มข. วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ออกอากาศเวลา 10.10 – 11.00 น.
ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม 103 มข.

ดำเนินรายการโดย เบญจมาภรณ์ มามุข

พบกับ
สาวน้อยสู้ชีวิต ผู้เดินตามทางฝันบนเส้นทางนักร้อง

ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุข
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิชาศิลปการแสดง สายวิชาดนตรีและ การแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเธอจะมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
ทั้งการเรียน และการทำงาน
กว่าจะมาเป็นดอกเหมยที่ทุกคนรู้จักและชื่นชอบผลงาน